De ABC-quotering voor de New Yorkse horeca

Sinds juli 2010 zijn New Yorkse horecazaken verplicht om een letter aan hun deur of venster te hangen. De beoordeling is natuurlijk geen garantie voor lekker eten, maar is afhankelijk van het gezondheidsrisico dat je loopt in het restaurant. Zo kan de klant met een redelijk gerust hart aan tafel schuiven.

Sinds juli 2010 zijn New Yorkse horecazaken verplicht om een letter aan hun deur of venster te hangen. Die letter laat de klanten weten hoe het restaurant scoorde tijdens de jaarlijkse controles van het New York City Department of Health. Elk jaar dus komt er een controle langs en bij iedere inbreuk die het agentschap vaststelt verdient men een aantal punten, afhankelijk van het gezondheidsrisico. Hoe minder punten dus, hoe beter de kwaliteit.

Er zijn drie categorieën van overtredingen:

  1. Gevaren voor het onmiddellijk bedreigen van de volksgezondheid leveren een score van minstens 7 punten op.
  2. Ernstige inbreuken zonder onmiddellijk een bedreiging te vormen voor de volksgezondheid vereisen een minimum van 5 punten.
  3. Bij kleinere inbreuken zal er een score van minstens 2 punten toegekend worden.

Concreet kan je de letters A, B en C aantreffen aan de vitrine van de zaak.

  1. Heeft een restaurant de quotering A, heeft hij een score behaald tussen 0 en 13 punten.
  2. Bij de quotering B is dit tussen de 14 en 27 punten.
  3. Uit een horecazaak met een C-affiche (28 of meer) blijft je misschien beter weg.

Grade Pending

Laat je niet in doekjes winden door een papier met het opschrift ‘Grade Pending’ (Quotering in Behandeling). Dit wil zeggen dat er bij eerdere inbreuken aan het restaurant een B of C werd gegeven. Uitbaters hebben dan de mogelijkheid om tot een nieuwe (her)evaluatie het ‘Grade Pending’-teken uit te hangen.


ReizenReizen

Geef een reactie