Disclaimer

Deze disclaimer werd opgemaakt op 1 januari 2013 voor het gebruik van www.vetexbart.be – ‘Vetexbart’

1 Gebruiksvoorwaarden
Alle informatie die de blogger heeft samengebracht op de blog Vetexbart is met de grootste zorg samengesteld en geselecteerd. Er kunnen echter steeds onvolledigheden, onnauwkeurigheden en fouten in de teksten geslopen zijn of bepaalde informatie kan na een bepaalde tijd niet meer volledig up-to-date zijn. De eigenaar van Vetexbart kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute informatie. Alle aangeboden informatie wordt door de bezoekers uit vrije wil gelezen.

2 Copyright Policy
De eigenaar van Vetexbart is (tenzij anders vermeld) de wettelijke copyrighthouder van alle content (teksten, video en foto’s) op de blog Vetexbart. Anderen mogen niets overnemen van deze website zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Wie onrechtmatig foto’s gebruikt die eigendom zijn van Vetexbart, Bart Melis zal daarvoor een vergoeding moeten betalen van 150 euro per foto/beeld.

3 Vrijwaring
De content op de blog Vetexbart heeft als doel reizigers inspiratie te geven voor een volgende trip. Hier wordt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies gegeven. Het lezen en/of gebruiken van de blog Vetexbart dient te gebeuren op eigen risico.

4 Privacy Statement
Vetexbart verkoopt geen persoonlijke of contactgegevens aan een ander bedrijf. Informatie zal niet op spam lijsten komen te staan. Vetexbart is echter niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van onze adverteerders of mensen die reacties op onze blog schrijven.

5 Reserve Rechten
Vetexbart heeft steeds het recht om de focus van de blog te veranderen, de blog te sluiten, te verkopen of de gebruiksvoorwaarden te veranderen.

6 Adverteerders en Sponsors
Vetexbart is niet verantwoordelijk voor de acties van adverteerders of sponsors. Als er een probleem opduikt met een product dat werd aangekocht via een link vanaf Vetexbart moet er geen contact gezocht worden met Vetexbart maar met het bedrijf in kwestie.